» نماینده فومن
  • نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی:
    فومن شهرستانی آسیب‌دیده، سیاست‌زده و دارای مشکلات عدیده‌ است
  • به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فومن ما ؛ نماینده فومن وشفت درمجلس شورای اسلامی فومن را شهرستانی آسیب‌دیده، سیاست‌زده و دارای مشکلات عدیده‌ دانست و گفت:مشکلات طی سال های گذشته بر روی هم انباشت شده که حل آن نیازمند زمان است.
کانال خبری فومن ما
  • Send-News

  • ads-120-240-11

    عتبات
    banerf1