» فاطمه فاطمه است
  • فرازی از کتاب «فاطمه فاطمه است» دکتر علی شریعتی
  • تمام امید من به خانه گلی فاطمه (س) است , خانه ای که به وسعت تاریخ است … اینک لحظه‌ وداع با علی (ع) ! چه دشوار است.اکنون علی باید در دنیا بماند. سی سال دیگر! فرستاد ” ام رافع ” بیاید ، وی خدمتکار پیغمبر(ص) بود. از او خواست که – ای کنیز خدا، […]
کانال خبری فومن ما
  • Send-News

  • ads-120-240-11

    عتبات
    banerf1