» رئیس دادگستری فومن
  • رئیس دادگستری فومن :
    متخلفان جرایم انتخاباتی تحت پیگیرد قانونی قرار می‌گیرند
  • به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فومن ما ، رئیس دادگستری فومن امانتداری در بحث صیانت از آرای مردم را مهم دانست و گفت: تخلف کاندیداهای انتخاباتی در ابتدا با تذکر پیگیری می‌شود و در صورت تکرار با فرد خاطی طبق قانون برخورد می‌کنیم.
کانال خبری فومن ما
  • Send-News

  • ads-120-240-11

    عتبات
    banerf1