» دهه فجر
  • طرح مشاوره حقوقی رایگان بسیج حقوقدانان فومن به مناسبت دهه فجر
  • فومن ما : به گزارش روابط عمومی بسیج حقوقدانان شهرستان فومن طرح مشاوره حقوقی رایگان بمناسبت دهه فجر در دفترکانون بسیج حقوقدانان فومن واقع دردادگستری فومن برگزارشد . دراین طرح که از۱۲ بهمن ماه آغازشدوتا پایان وقت اداری ۲۱بهمن ماه ادامه داشت به تعداد زیادی ازمراجعه کنندگان توسط وکلای بسیجی مشاوره حقوقی رایگان داده شد […]
کانال خبری فومن ما
  • Send-News

  • ads-120-240-11

    عتبات
    banerf1