» امام حسن مجتبی (ع)
 • سالروز شهادت امام حسن(ع)
  بدترین زنی که در خانه بهترین مرد زندگی کرد
 • جعده همسر امام حسن(ع) که نفاق را از پدرش به ارث برده بود، در آرزوی همسری یزید دست به عمل شومی زد و امام حسن مجتبی(ع) با به وسیله سم به شهادت رساند تا «بدترین زن» در خانه بهترین مرد آن روزگار لقب بگیرد.
 • صلح امام حسن (ع) ؛ پرشکوه‌ترین نرمش قهرمانانه تاریخ
 • اختصاصی پایگاه خبری تحلیلی فومنا : مدینه!؟ سال سوم هجری!؟ نیمه رمضان!؟ شور و شوق عجیبی در میان مسلمین حاکم بود، مدینه با حضور پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیتش فضای غریبی داشت، به راستی مدینه نه قبل از آن روزگار و نه بعد از آن، هیچ گاه چنان عظمتی نداشت. عبور […]
کانال خبری فومن ما
 • Send-News

 • ads-120-240-11

  عتبات
  banerf1