خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
۹۴/۰۳/۲۶ ۱۰:۰۳
شناسه خبر : 1413

ماهی و دست بسته زیر خاک ؟

  جای ماهی کجاست ؟ در دریا                  پس چرا زیر خاک ها بودند؟ ماهی و خاک! قصه تلخی است               کاش در آب ها رها بودند دست بسته به شهر آوردند                     صدو هفتادوپنج ماهی را ماهی و دست بسته زیر خاک!                 من نمی فهمم این سیاهی را این سیاهی که یک نفر با خاک                  بکشد ساکنان […] ...

n00276483-r-b-034

 

جای ماهی کجاست ؟ در دریا                  پس چرا زیر خاک ها بودند؟

ماهی و خاک! قصه تلخی است               کاش در آب ها رها بودند

دست بسته به شهر آوردند                     صدو هفتادوپنج ماهی را

ماهی و دست بسته زیر خاک!                 من نمی فهمم این سیاهی را

این سیاهی که یک نفر با خاک                  بکشد ساکنان دریا را

ماهی و دست بسته زیر خاک ؟                حل کند یک نفر معما را

بیست و نه سال منتظر بودیم                   پیرمان کرد داغ ماهی ها

خانه روشن شد از رسیدنشان                  تاکه طی شد فراق ماهی ها

 

شعر از عباسعلی سپاهی یونسی